Essays about: "rödklöver"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word rödklöver.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Elgemark; [2019]
  Keywords : digestion rate; timothy; red clover; gas production; NDF digestibility; extruder Abstrac;

  Abstract : The dairy cow requires a high feed intake to maintain a high milk production and forage is a crucial component in dairy cows diet. Forage stimulates chewing activity and rumination which contributes to a normal and effective rumen function. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Anton Alexandersson; [2019]
  Keywords : väder; landskap; rödklöver; pollinatörer; frösättning;

  Abstract : Rödklöverskördarna tenderar att variera relativt mycket från år till år i Sverige, vilket skapar en osäkerhet i tillgången på frön till klövervall. Frösättningen i rödklöver sker enbart genom pollinerande insekter och många faktorer samspelar för att skapa goda förutsättningar för både rödklövern och pollinatörerna. READ MORE

 4. 4. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thomas Eliasson; [2018]
  Keywords : ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Abstract : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. READ MORE

 5. 5. Hybridspenatfröodling : en undersökning av odlingsförutsättningar, risker och potential inom spenatfröodling i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Patrik Isacsson; Julia Trotzig; [2018]
  Keywords : spenatfrö; fröodling; spinach seed; seed production;

  Abstract : Försäljningen av färsk spenat ökar i världen idag, främst på grund av den ökade efterfrågan av den så kallade “baby leaf” spenaten, vilket är små späda blad som ofta säljs i färdiga salladspåsar. Fröerna som används till odling av baby leaf är i huvudsak hybridfrön då dessa ger en frodigare och jämnare gröda i jämförelse med vanliga linjesorter. READ MORE