Essays about: "rödlista"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word rödlista.

 1. 1. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Berg; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; habitatdegradering; park; trädgård; rödlista; djurarter; habitat;

  Abstract : Mänsklighetens utveckling har lett till att den biologiska mångfalden är hotad. Städer expanderar på bekostnad av omgivande landskap och alla arter som lever där. På grund av detta fragmenteras, förändras och förstörs många djurarters habitat och gör att populationerna försvagas eller till och med dör ut. READ MORE

 2. 2. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hannah Norman; [2019]
  Keywords : elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Abstract : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. READ MORE

 3. 3. Tjuvjakt och bevarande av giraffer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Alexandra Valfridsson; [2018]
  Keywords : giraff; tjuvjakt; giraffe camelopardalis; bevarande; nätgiraff; rothschild giraff;

  Abstract : Giraffen är väldens högsta landlevande däggdjur och förekommer i vilt tillstånd på Afrikas savanner söder om Sahara. De lever solitärt eller i ostabila, små hjordar och konkurrerar inte med andra arter om födan vilken huvudsakligen består av blad från träd och buskar av arten Acacia. Spp. READ MORE

 4. 4. De antropogena hoten mot valhajen (Rhincodon typus)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefin Damm; [2017]
  Keywords : Rhincodon typus; valhaj; mortalitet; fiske; fartygskollisioner; ekoturism; plast;

  Abstract : Valhajen (Rhincodon typus) är vår tids största fisk och når ofta en längd av 12 meter. Arten återfinns nära kusten så väl som ute på öppet hav i temperaturer, i varmt till tropiskt vatten. Över 80 % av dess tid spenderas på djup grundare än 20 meter vilket gör den utsatt för bland annat ekoturism, fiske och fartygskollisioner. READ MORE

 5. 5. Tjäderbergets lövskogar

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christofer Johansson; Martin Johansson ; [2014]
  Keywords : lövvärdetrakt; åtgärdsprogram; rödlista; mångfaldspark;

  Abstract : Tjäderberget i Lycksele och Vindelns kommun är av Länsstyrelsen i Västerbotten identifierad som en lövvärdetrakt. Fem av sex arter som behandlas av åtgärdsprogram för hotade arter på asp och björk har hittats i området. READ MORE