Essays about: "rörelsemönster"

Showing result 1 - 5 of 143 essays containing the word rörelsemönster.

 1. 1. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Keywords : gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Abstract : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. READ MORE

 2. 2. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 3. 3. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Elisabeth Weidenblad; [2019]
  Keywords : rörelseasymmetrier; bete; betesgång; vila; rörelsemönster; hälta; ridhästar; Lameness Locator;

  Abstract : Hälta är en stor anledning till att dagens ridhästar utreds av veterinär. Det innebär ett lidande för djuret, en ekonomisk förlust för djurägaren men även en förlust av antal dagar som hästen kan vara i träning. READ MORE

 4. 4. The Lives of the People from Banken 1. : A study based on muscular development and other activity markers.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Pamela Carrasco Gamboa; [2019]
  Keywords : Musculoskeletal anatomy; occupational stress markers; osteology; physiotherapy; Middle Ages; Viking Age;

  Abstract : Tre skelett från en kyrkogård daterad till Gotlands sen-vikingatid till tidig medeltid har analyserats avseende aktivitetsspår. Metoden som användes innebar observation av muskelutvecklingen tillsammans med förändringar i entesiterna som är fästen för muskler och ligament. READ MORE

 5. 5. Designing a platform to communicate posture and movement data to medical professionals

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Christiaan Boersma; [2019]
  Keywords : Kinesiology; posture; movement; web app; Kinesiologi; kroppshållning; förflyttning; webbapp;

  Abstract : Healthcare expenditure has been on a steep rise in the past decade. Through preventive measures, the company Qinematic tries to assist the healthcare system through 3D scanning and assessing people with the help of a Kinect. READ MORE