Essays about: "rörelsemönster"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word rörelsemönster.

 1. 1. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Keywords : gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Abstract : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. READ MORE

 2. 2. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Mikaela Casselgård; Simon Palmér; [2019]
  Keywords : Alces alces; tjurar; rörelsemönster; Sverige;

  Abstract : Älgen, Alces alces L., har länge varit en omdebatterad art inom skogsbruket och infrastrukturen. Under höst och vinter infaller de flesta trafikolyckor då älg är inblandad och är alltså den tid på året då större försiktighet på vägarna bör beaktas. READ MORE

 3. 3. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Elisabeth Weidenblad; [2019]
  Keywords : rörelseasymmetrier; bete; betesgång; vila; rörelsemönster; hälta; ridhästar; Lameness Locator;

  Abstract : Hälta är en stor anledning till att dagens ridhästar utreds av veterinär. Det innebär ett lidande för djuret, en ekonomisk förlust för djurägaren men även en förlust av antal dagar som hästen kan vara i träning. READ MORE

 4. 4. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecca Runesson; [2019]
  Keywords : Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. READ MORE

 5. 5. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Niklas Karlzén; [2019]
  Keywords : promenadvänlighet; rörelsemönster i staden; fysisk aktivitet på recept; fysisk gatumiljö; gatulandskap;

  Abstract : Det finns tydliga bevis för att promenadvänliga miljöer kan ha många positiva effekter på människors fysiska aktivitet och därmed deras hälsa. Icke-smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall världen över och år 2015 uppskattades dödssiffran till cirka 40 miljoner människor, där fysisk inaktivitet är en av de mest kända riskfaktorerna. READ MORE