Essays about: "rörelsemönster"

Showing result 1 - 5 of 153 essays containing the word rörelsemönster.

 1. 1. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 2. 2. Comparative movement behaviour and habitat selection of semi-domestic herbivore : central-place grazing versus free-range grazing in Reindeer (Rangifer t. tarandus)

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Muhammad Fawad Sharif; [2020]
  Keywords : supplementary feeding; habitat selection; lichen-rich forests; home range size; Rangifer tarandus tarandus; reindeer husbandry management; Sámi; recursive movements; utility distribution; clear cuts; brownian bridge movement model;

  Abstract : Reindeer (Rangifer tarandus tarandus) husbandry mainly relies on natural pastures to ensure a sustainable animal production. In Sweden, coniferous forest areas are most commonly utilized as grazing grounds during winter. Additionally, supplementary feeding is sometimes provided for free-ranging animals to ensure their survival. READ MORE

 3. 3. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Klingstedt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Abstract : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. READ MORE

 4. 4. Geotracking as an indicator of prime location

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Keywords : Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Abstract : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. READ MORE

 5. 5. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Aaro; [2020]
  Keywords : Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Abstract : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. READ MORE