Essays about: "radiography"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the word radiography.

 1. 1. Influence of nitrocarburization on the thermomechanical fatigue properties of ductile iron for exhaust components : Analysis and comparisons of TMF-properties

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Karl Larsson; [2019]
  Keywords : Thermo-mechanical fatigue; low cycle fatigue; thermal strain; ductile cast iron; nitrocarburizing;

  Abstract : New stricter environmental legislation requires lower emissions and fuel consumption of automotive engines. Therefore the fuel efficiency must be increased but this leads to higher loads in the engine. As for the exhaust system it is affected by higher thermomechanical loads. READ MORE

 2. 2. Radiographers experience with child abuse : An interview study from Bhutan

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Author : Jhurmie Dorji; [2019]
  Keywords : Bhutan; maltreatment; professional performance; radiography; Bhutan; misshandel; professionellt agerande; radiografi;

  Abstract : Every child has the right to be protected from abuse, violence and exploitation. Children in Bhutan today have rights by law not to be subject to physical abuse, yet UNICEF statistics show that over 64% of children have been physically abused at least once in their lives. READ MORE

 3. 3. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
  Keywords : goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

  Abstract : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. READ MORE

 4. 4. Mätning av ledvinklar på hund : digital goniometer kontra traditionell manuell goniometer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Nordström; [2019]
  Keywords : goniometri; rörelseomfång; hund;

  Abstract : En fullvärdig ledrörelse är en förutsättning för optimal rörelse och normal daglig aktivitet, inskränkt rörelse i en led kan vara ett tecken på smärta eller sjukdom. Undersökning av leders rörelseomfång är till god hjälp vid bedömning av leders hälsa samt vid utformning och utvärdering av behandlingsplaner. READ MORE

 5. 5. What drives resistance to innovation amongst device makers in the medical radiographic industry? A qualitative case study investigating the use of microfocus X-ray tubes and the barriers to a widespread usage in the medical radiography

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Erik Rudenstam; Victor Tennby; [2018-08-02]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE