Essays about: "rainforest"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word rainforest.

 1. 1. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Dahl; [2018]
  Keywords : orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Abstract : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). READ MORE

 2. 2. Utvärdering av berikning till röd vari (Varecia rubra)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Madeleine Hansell; [2018]
  Keywords : röd vari; Varecia rubra; berikning; aktivitetsnivå;

  Abstract : The red ruffed lemur is endemic to Madagascar and classifies as a critically endangered species. It naturally lives in the canopy of the rainforest and is the most frugivorous lemur of Madagascar. Suspensory feeding postures are common to enable harvesting from small branches. READ MORE

 3. 3. Development of Tempeh on Swedish Legumes

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Nils Åström; [2018]
  Keywords : Product development; Process optimization; Food technology; Fermentation; Tempeh; Meat substitute; Vegan product; Swedish legumes; Livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : The emerging market for meat substitutes has largely been filled with different types of soy products. Although soy usually has a lower environmental impact than meat, soy is not entirely unproblematic. Deforestation and global transportations are two negative effects of the increasing production of soybeans. READ MORE

 4. 4. Inverkan av trädkaraktärer på överlevnad och tillväxt hos 17 trädarter i orörd tropisk regnskog på Borneo

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management; SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Magnus Nilssen Klinga; Cassandra Ramstedt; [2018]
  Keywords : Dipterocarpaceae; life-history traits; mortality; relative growth; trade-off; ingrowth rate;

  Abstract : Träd och växter har genom tiderna utvecklat olika strategier för att konkurrera om överlevnad och reproduktion. Att vara konkurrenskraftig ur en ekologisk aspekt medför ofta en trade-off som gör arten mindre konkurrenskraftig ur en annan. READ MORE

 5. 5. Use of augmented reality to increase learning in museums

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Emil Berzén; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : How can Augmented Reality (AR) be used in a museum to increase the learning aspects of the visit? This project proposes an AR application to be used in a science museum, with a special emphasis on exhibits involving animals. The prototypes are developed for a rainforest exhibition with animals running freely around the visitor. READ MORE