Essays about: "rationaliseringsförvärv"

Found 4 essays containing the word rationaliseringsförvärv.

 1. 1. Förutsättningar vid köp av en skogsfastighet : en analys av olika köpares kassaflöde vid ett fastighetsförvärv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Erik Backman; [2013]
  Keywords : skogsbeskattning; kassaflöde; räntefördelning; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag; skogsfastighet;

  Abstract : Intresset för att investera i skogsfastigheter växer och antalet förstagångsköpare på marknaden ökar. Beskattning av skogsfastigheter är en komplicerad lagstiftning där skogsägarkåren generellt har en relativt låg kunskapsnivå. READ MORE

 2. 2. Skatternas inverkan på skogens värde : en fallstudie av räntefördelning och rationaliseringsförvärv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Marcus Furusköld; Pontus Grunér; [2013]
  Keywords : ekonomi; skog; beskattning; skatteplanering; fastighetspris; räntefördelning; rationaliseringsförvärv;

  Abstract : Prisstegringen på skog har under de senaste åren varit anmärkningsvärt hög. Samtidigt är det svenska systemet för beskattning av skogsintäkter mycket komplext och invecklat. Systemet medger att skogsägaren kan göra olika avdrag för att sänka sin skatt och därmed erhålla en högre lönsamhet. READ MORE

 3. 3. Åkermarkspriser i Östergötland : värdepåverkande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johan Westman; [2013]
  Keywords : hedonisk prismodell; jordbruksfastighet; värdepåverkande faktorer; åkermark; Östergötland;

  Abstract : Åkermarkspriserna i de allra bördigaste områdena i Sverige har under de senaste fem åren ökat med cirka 106 procent i genomsnitt. Jordbruket rationaliseras successivt och produktionsenheter blir större vilket kräver större brukningsarealer. READ MORE

 4. 4. Köp av skogsfastighet : en fallstudie

  University essay from SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

  Author : Robert Pettersson; [2008]
  Keywords : skogsfastigheter; investering; rationaliseringsförvärv; skogsavdrag;

  Abstract : The price of Swedish forest properties has gone up by 77 percent during the past five years. Amongst private forest managers the high price level signals optimism and confidence for the future. Many forest owners manage large capital in the forest and a planned economy is to a larger extent demanded to achieve a positive economic result. READ MORE