Essays about: "reaction essay"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words reaction essay.

 1. 1. Messages from the deep: A reception study of Denis Villeneuve's Dune

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Author : Sarah R. Kern; [2024-02-06]
  Keywords : Hegemony; Production Reception; Discourse; Dominant Negotiated Oppositional; Dune; Representation; Reception study; convergence culture; science fiction; participation culture; fandom;

  Abstract : This essay uses Pierre Bourdieus habitus, symbolic capital, Social fields, Stuart Halls representation theory and Encoding/Decoding system, as well as Henry Jenkins concept of convergence culture and media convergence, to conduct a reception study of Denis Villeneuves 2021 adaption of the science fiction movie Dune. The material collected for the reception study is collected in the form of reviews and features from experts in cinema, juxtaposed against material collected from YouTube in the form of reviews, reaction videos and video essays from social groups sectioned around cinephiles and science fiction fandom. READ MORE

 2. 2. The Consequences of Trauma in Toni Morrison’s Beloved : A Psychoanalytic Reading of Sethe and Denver

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Author : Tina Eriksson; [2023]
  Keywords : Anxiety; Core issues; Defence mechanisms; Feminism; Freud; Narrative; Psychoanalysis; Repression; Slavery; Trauma;

  Abstract : This essay’s main focus is on Sethe and her daughter Denver in Toni Morrison’s Beloved (1987) and how they try to survive the trauma that comes from slavery. By using psychoanalysis as a theoretical framework, the essay examines what psychological reactions Sethe and Denver have as two traumatised characters, and what happens to them psychologically when they are forced to face the repressed. READ MORE

 3. 3. Blandstaden som planeringsideal för socialt hållbar stadsutveckling : en inblick i gentrifierings- och segregationsprocesser

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Roxana Ghiaei Moghaddam; [2023]
  Keywords : socialt hållbar stadsutveckling; planeringsideal; segregation; gentrifiering; blandstad; integration;

  Abstract : Agenda 2030 förespråkar för en socialt hållbar stadsutveckling på global nivå. För att kunna utvärdera arbetet med hållbarhetsmålen undersöks effekterna av dagens samhällsplanering utifrån fem centrala begrepp: social hållbarhet, planeringsprinciper, segregation, gentrifiering och blandstaden. READ MORE

 4. 4. The use of semiotics and pragmatics in printed advertisements : How consumers make sense of advertisements in relation to established theories

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Author : Emma Månsson; [2018]
  Keywords : Advertisement; Advertising; Printed Advertisements; Semiotics; Pragmatics; Swedish Women;

  Abstract : This essay is a study which is intended to explore how a well-known makeup company, M.A.C., uses semiotics and pragmatics in their advertisements and how the consumer’s reaction corresponds with what is proposed in the theories. READ MORE

 5. 5. CEH och pyometra hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Stina Wallander; [2018]
  Keywords : cystisk endometriehyperplasi; CEH; pyometra; tik;

  Abstract : Cystisk endometriehyperplasi (CEH) och pyometra är vanligt förekommande sjukdomar hos äldre tikar. CEH är oftast symptomlös och karaktäriseras av cystiskt dilaterade körtlar i uterus endometrium och ökad mucusproduktion. READ MORE