Essays about: "real estate agent"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words real estate agent.

 1. 1. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Carl Sköld; Markus Stenberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; skogsfastigheter; värdering; värderingsmetoder; värdepåverkande faktorer; forest properties; real estate agents; valuation; valuation methods; value factors;

  Abstract : Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. READ MORE

 2. 2. Modern Housing Valuation : A Machine Learning Approach

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nathan Allard; Tobias Hagström; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The primary goal of this report was to examine and demonstrate how machine learning methods can be used to produce accurate and useful apartment valuation models, focusing on the Stockholm market. Furthermore, the paper analyzed how different attributes, including apartment descriptions, affect the price of an apartment. READ MORE

 3. 3. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

  Abstract : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. READ MORE

 4. 4. The struggles of being a real estate agent - Justifying a lack of work-life balance through egoism, altruism, importance, and blindness

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Charlotte Runsbech; Sandra Åkesson; Josefin Åkesson; [2016]
  Keywords : Work-life balance; technology; availability; identity; and justifications; Business and Economics;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. The effect of asymmetric information in real estate agent commissions

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Kamila Kaczmarczyk; Sofia Kaddani; [2016]
  Keywords : Commission; Asymmetric information; Principal-agent problem; Conflict of interest; Ethics; Morals; Freedom of Contract; Consumer Protection; Provision; Asymmetrisk information; Intressekonflikter; Principal-agent problem; Etik; Moral; Avtalsfrihet; Konsumentskydd.;

  Abstract : Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commission corresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission system is usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combination of both depending on the brokerage object's final selling price. READ MORE