Essays about: "reduce"

Showing result 1 - 5 of 5373 essays containing the word reduce.

 1. 1. The effect of ICT on trading companies in Sweden. A case study of four trading companies

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Axel Lindergren; Johanna Norrman; [2020-02-13]
  Keywords : Trading Companies; Information and Communication Technologies; Disintermediation; Transaction Costs; International Business;

  Abstract : Over the years there has been an increasing amount of literature regarding the effect of information and communication technologies (ICT) on trade. These technologies cause disruption in the way that companies do business by increasing the amount of information available. READ MORE

 2. 2. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 3. 3. Urbana träd i Adelaide : en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Evelina Westerlind; Kristin Falk; [2020]
  Keywords : urbana träd; klimatförändringen; torka; klimat; urbana miljöer; Adelaide; Australien;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. Detta för att få en större förståelse för hur det arbetas med urbana träd i en varm och torr stad som Adelaide i och med klimatförändringen, för att vidare kunna få inspiration till hur vi i Sverige kan arbeta med detta. READ MORE

 4. 4. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 5. 5. Solutions to Close an Informal Dumpsite in Debre Berhan, Ethiopia

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Emma Bark; Malin Jonsson; [2020]
  Keywords : Informal Dumpsite; Ethiopia; Debre Berhan; Developing Countries; Closure Methods; Solid Waste Management;

  Abstract : The rapid urbanisation in developing countries has outran the deployed financial and manpower resources that are supposed to handle public utility services in cities. One important service is solid waste management. READ MORE