Essays about: "reducerad bearbetning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words reducerad bearbetning.

 1. 1. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Sara Hellgren; [2019]
  Keywords : CrossCutter Disc; falsk såbädd; fröbank; groning; groningsvila; gåsfots-skär; Lapsana communis; ogräsbekämpning; ; reducerad bearbetning; spillsäd; tallriks-redskap; Tripleurospermum perforatum; Veronica agrestis;

  Abstract : Reducerad jordbearbetning har ökat i popularitet bland svenska lantbru-kare under senare år, främst på grund av tidsbrist och minskad lönsamhet i jordbruket. En mindre intensiv jordbearbetning har också en rad andra posi-tiva effekter, framförallt för markstrukturen och att växtnäringsläckaget minskar, men en vanlig konsekvens av reducerad jordbearbetning är att ogräsförekomsten ökar, vilket gör växtodlingen beroende av herbicider. READ MORE

 2. 2. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Rickard Hagdahl; [2018]
  Keywords : råttsvingel; ekorrsvingel; Vulpia myuros; Vulpia bromoides; rödsvingel; bekämpning; herbicidtolerans; fröbank; gräsogräs; utbredning; gräsfröodling; växtföljd; våretablering; falsk såbädd; direktsådd; reducerad bearbetning; plöjning; ACCase-hämmare;

  Abstract : Råttsvingel (Vulpia myuros) och ekorrsvingel (Vulpia bromoides) har blivit allt vanligare problem i norra Europa. I Danmark finns stor förekomst av främst råttsvingel i gräsfröodlingar men även i höstveteodlingar. I odlingar av rödsvingel och ängsgröe har framförallt råttsvingel blivit en etablerad art i södra delen av Sverige. READ MORE

 3. 3. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Ferguson; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; jordbearbetning; reducerad jordbearbetning; direktsådd;

  Abstract : Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. READ MORE

 4. 4. Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hilding Tornerhjelm; [2016]
  Keywords : jordbearbetning; vårraps; såbädd; såtidpunkt; jordloppor; uppkomst;

  Abstract : Spring oilseed rape is an important break crop in cereal dominated crop rotations in Mälardalen. Also, it is one of few good preceding crops to winter wheat. Establishment of spring oilseed rape is perhaps the most critical moment in arable cropping, especially under dry conditions on clay soils. READ MORE

 5. 5. Klippträda istället för svartträda : icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Erik Bertholtz; [2016]
  Keywords : Elymus repens; kvickrot; mekanisk bearbetning; italienskt rajgräs; vitklöver; konkurrens; couch grass; mechanical treatment; Italian ryegrass; white clover; competition;

  Abstract : Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) är ett flerårigt ogräs som är vanligt förekommande i svenska odlingsmarker. Innan kemisk totalbekämpning med glyfosat var kvickrot ett vanligt problem i lantbruket. READ MORE