Essays about: "refactor"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word refactor.

 1. 1. The Efficiency of Good Software Practices : A Case Study on a Radar Meteor Analysis Software Rewrite

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Kenneth Kullbrandt; [2022]
  Keywords : software practices; computer science; rewrite; refactor;

  Abstract : Software engineering as a profession has since early on in its conception been focused with how to best maximize the quality of software. Quality in this regard is both objectively measurable things (like speed, size, and cost) and less measurable things (like conciseness, elegance, and customer satisfaction). READ MORE

 2. 2. Modeling code quality using machine intelligence

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Arvid Malmström; Erik Kindt; [2022]
  Keywords : Machine Learning; Artificial Intelligence; Software Development; Software Metrics; Technology and Engineering;

  Abstract : For any company with a software development branch, one of the most important aspects is to write maintainable, understandable, high-quality source code. This will result in fewer work hours to refactor the code if changes are needed. Therefore it’s expensive to keep working with source code of poor quality. READ MORE

 3. 3. Analyzing and Reducing Compilation Times for C++ Programs

  University essay from Linköpings universitet/Programvara och system

  Author : Dennis Mivelli; [2022]
  Keywords : C ; Compilation; Build; Dependencies; File Dependencies; File inclusions; Time; Speed; Compilation time; Build time; Design patterns; PImpl; Bridge; Dependency injection; Pointer to implementation; Mocking; GoogleTest; gMock; large; large-scale; Reduce; Reduce compilation times; Reduce build times; C ; Kompilering; Byggtid; Beroenden; Filberoenden; Filinkluderingar; Tid; Hastighet; Kompileringstid; Designmönster; PImpl; Bridge; Dependency injection; Pointer to implementation; Mockning; Mocking; GoogleTest; gMock; Storskalig; Minska kompileringstid; Minska;

  Abstract : Software companies often choose to develop in C++ because of the high performance that the language offers. Facilitated by static compilation and powerful optimization options, runtime performance is paid for with compilation time. READ MORE

 4. 4. Clean Code in Practice : Developers´ perception of clean code

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Kevin Ljung; [2021]
  Keywords : clean code; code quality; technical debt; refactoring;

  Abstract : Context. There is a need for developers to write clean code and code that adheres to a high-quality standard. We need developers not to introduce technical debt and code smells to the code. READ MORE

 5. 5. Design and Implementation of a Distributed FleetSimulator

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Alen Gazibegovic; Fahad Rejabo; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Det finns en efterfrågan för flottor av autonoma fordon i många industrier såsom gruvdrift, byggplatseroch lager där arbete ska utföras av robotar. Tre viktiga problem som man måste taitu med för att på ett säkert sätt använda autonoma fordon är: koordination för att etablerasäker trafik i miljön där robotarna agerar, rörelseplanering för att bestämma en genomförbarväg för robotarna, och kontroll av robotar för att utföra rörelsen längs den planerade vägen. READ MORE