Essays about: "reforestation"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word reforestation.

 1. 1. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Victor Kingstad; Mårten Tovedal; [2018]
  Keywords : återväxtinventering; drönare; inventering; gimbal; bildtolkning;

  Abstract : Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. READ MORE

 2. 2. Inverkan av föryngringsintensitet på tidig etablering efter schackrutehuggning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Fernemar; [2018]
  Keywords : luckhuggning; schackrutehuggning; naturlig föryngring; kalhyggesfritt; skogsbruk;

  Abstract : Denna studie avser inverkan av föryngringsintensitet efter schackrutehuggning (kal-avverkade luckor och kvarstående skärmar däremellan) i ett fältförsök i Jämtland som anlades 2012-2013 i ett tallbestånd. Syftet var att tre år efter föryngringsåtgärd utförts kvantifiera inverkan av olika metodval för föryngring i schackrutehuggningens luckor (fem nivåer, från enbart naturlig föryngring till markberedning och plantering inkl. READ MORE

 3. 3. Endurskógrækt : Tourism and Reforetsation in Iceland

  University essay from KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Author : Sofia Lindelöf; [2018]
  Keywords : Architecture; reforestation; Iceland;

  Abstract : Research and thoughts on how tourism in Iceland can interact with and influence the icelandic nature in a positive way. The project focuses on the reforestation of Iceland and how buildings and architecture can invite tourists to have a positive effect on the island. READ MORE

 4. 4. Distribution of Meiofaunal biodiversity and abundance in relation to development stage of the Mangrove Forest

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Matilda Hultman; [2017]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Mangrove ecosystems constitute a valuable economic resource harbouring a wide diversity of organisms and operating an essential provider of nutrients for adjoining marine ecosystems. The meiobenthic fauna (i.e. READ MORE

 5. 5. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Elin Fries; [2017]
  Keywords : Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Abstract : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. READ MORE