Essays about: "reforestation"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the word reforestation.

 1. 1. Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Elin Backström; [2019]
  Keywords : Reforestation; Carbon storage; Albedo; Radiative forcing; Scania; Climate mitigation; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. READ MORE

 2. 2. Climatic effects of changes in radiative forcing due to clear-cutting in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Iris Muzic; [2019]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem Science; land-cover change; ICOS; albedo; carbon dioxide; radiative forcing; clear-cutting; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Land cover conversion affects climate by imposing changes in the surface properties and carbon dioxide fluxes. Forest management programs often disregard that modification in surface albedo influences the exchange of energy and climate sensitivity. READ MORE

 3. 3. Exploring an emerging land use conflict: GIS based site selection for expanding forests in Denmark

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Marc Feinberg; [2019]
  Keywords : Sustainable Development; Geographic Information Systems; GIS; Ecosystem Services; Land Use Conflict; Carbon Sequestration; Forest; Agriculture;

  Abstract : The predominant land use in Denmark is agriculture, which has had negative effects on the aquatic environment, bothmarine and freshwater, due to excess nutrient runoff and resulting eutrophication. The current condition does not fullfillthe European Water Framework Directive’s goal of ‘Good ecological condition’ in all aquatic environments. READ MORE

 4. 4. Återväxtkontroll med drönare : utvärdering av möjligheter och problem

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Victor Kingstad; Mårten Tovedal; [2018]
  Keywords : återväxtinventering; drönare; inventering; gimbal; bildtolkning;

  Abstract : Återväxtkontroller genomförs för att tillgodose de krav som lag och skogsägare ställer på återbeskogning. Kontrollerna som idag genomförs manuellt i fält bör gynnas av en automatisering och digitalisering för att minska kostnaderna. READ MORE

 5. 5. Inverkan av föryngringsintensitet på tidig etablering efter schackrutehuggning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Fernemar; [2018]
  Keywords : luckhuggning; schackrutehuggning; naturlig föryngring; kalhyggesfritt; skogsbruk;

  Abstract : Denna studie avser inverkan av föryngringsintensitet efter schackrutehuggning (kal-avverkade luckor och kvarstående skärmar däremellan) i ett fältförsök i Jämtland som anlades 2012-2013 i ett tallbestånd. Syftet var att tre år efter föryngringsåtgärd utförts kvantifiera inverkan av olika metodval för föryngring i schackrutehuggningens luckor (fem nivåer, från enbart naturlig föryngring till markberedning och plantering inkl. READ MORE