Essays about: "regional planering"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words regional planering.

 1. 1. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE

 2. 2. Regional och mellankommunal planeringssamverkan ur kommunernas perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; [2018]
  Keywords : kommunal planeringssamverkan; regional planeringssamverkan; kommun; region; fysisk planering; Region Skåne;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Regional cykelplanering i Skåne : en studie av makt och strukturer inom transportplanering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nilas Lätt; [2018]
  Keywords : cykelplanering; regional planering; hållbar mobilitet; cykelvägar; Skåne; Trafikverket; bicycle planning; regional planning; sustainable mobility;

  Abstract : Den skånska cykelplaneringen lämnar mycket att önska. I ett gytter av olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden har denna viktiga del av trafikplaneringen ofta hamnat mellan stolarna. Detta innebär i praktiken ett osammanhängande, knapphändigt regionalt cykelnät med långa, ineffektiva planeringsprocesser och misslyckade projekt. READ MORE

 4. 4. THE KARELIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME : A soft space on the Finnish-Russian hard borders

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Karina Carius de Barros; [2018]
  Keywords : soft spaces; Karelia; cross-border cooperation; hard borders;

  Abstract : The study analyzes the Karelia cross-border cooperation programme and its activity under the theoretical framework of soft spaces, exploring the processes through which it overcomes the administrative and political boundaries of the Finnish-Russian ‘hard borders’. The ability of these cross-border areas to cooperate may appear to conflict with the geopolitical context in which they are embedded. READ MORE

 5. 5. Landskapsplanering : ett regionalt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Gustafsson; [2018]
  Keywords : landskapsarkitektur; landskapsplanering; regional planering; landscape architecture; landscape planning; regional planning;

  Abstract : Regional planering är en högst aktuell fråga. I dagsläget är den regionala planeringen frivillig för alla kommuner i Sverige, med undantag för kommunerna i Stockholms län. Regeringen föreslog den 19 april 2018 en ändring i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som bl.a. READ MORE