Essays about: "regional planering"

Showing result 1 - 5 of 98 essays containing the words regional planering.

 1. 1. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Svensson; [2022]
  Keywords : samverkan; aktörer; planering; förvaltnings- och sektorsövergripande; flernivåstyrning; hållbar mobilitet; Storstadspaketet;

  Abstract : Hur vårt transportsystem, som alltför länge varit bilcentrerat, planeras och utvecklas behöver förändras till en mer hållbar planering, utveckling och mobilitet. Utifrån detta har de flesta offentliga aktörer som planerar städer, infrastruktur och trafik formulerat mål för en ökad hållbar mobilitet – vilket ofta kretsar kring ökad andel resor som sker genom gång, cykel och kollektivtrafik. READ MORE

 2. 2. Ta känslorna på allvar : konstnärliga metoder i gestaltade livsmiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hjälmberg; Axel Lundgren; [2022]
  Keywords : omätbar; sinnlighet; estetisk erfarenhet; konstnärliga metoder; pragmatism; new public management; pedanteri; gestaltad livsmiljö; ratio-intellectus; subjektivitet; analys genom syntes; dikotomi;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöker vi ett perspektiv på stadsutveckling där konstnärliga metoder får mer utrymme. Syftet är att undersöka hur konst kan användas för att belysa omätbara värden i gestaltade livsmiljöer. Vår tes är att omätbara värden inte får det utrymme som behövs på grund av effektivisering och vinstjakt. READ MORE

 3. 3. Implementering i tuff terräng : en studie om implementering av grönstruktur i Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Bäckman; [2022]
  Keywords : grönstruktur; green infrastructure; grönområden; green space; implementering;

  Abstract : Ett alltmer fragmenterat landskap där grönstruktur sällan består av det nätverk som krävs för att bevara stabila ekosystem och upprätthålla leveransen av ekosystemtjänster är verklighet. Skånes landskap skiljer sig till stor del från övriga Sverige och påminner mer om Europas geografiska sammansättning. READ MORE

 4. 4. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 5. 5. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  University essay from KTH/Transport och systemanalys

  Author : Laurent Cazor; [2021]
  Keywords : Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Abstract : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. READ MORE