Essays about: "regional utvecklingsstrategi"

Found 4 essays containing the words regional utvecklingsstrategi.

 1. 1. The shared future of the past : Heritage for place development in Västra Götaland

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Sandra Stjernfeldt; [2021]
  Keywords : heritage; heritage development; destination development; cross-sector collaboration; regional utvecklingsstrategi; platsutveckling; Västra Götaland;

  Abstract : The purpose of this research was to investigate place development and the role of heritage in Västra Götaland, partially through the case of the destination island of Åstol. An overarching area of interest was how regional development and heritage may intertwine. READ MORE

 2. 2. Friluftsliv and friluftslivsmålen as tools for sustainable regional development : An analysis of the role of outdoor recreation in the regional planning process in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Mathias Ekström; [2020]
  Keywords : Friluftsliv; Sweden; nature conservation; sustainability; sustainable development; sustainable regional development; regionalization; county administrative board; outdoor recreation; nature-tourism; nature-based tourism; Sverige; naturvård; hållbarhet; regioner; hållbar regional utveckling; hållbar utveckling; regionalisering; Länsstyrelse; friluftsliv; naturbaserad turism; naturturism;

  Abstract : This thesis has set out to shine a light on the prevalence of outdoor recreation in regional strategies, regarding how friluftsliv can contribute to regional development and growth. In the context of the outdoor recreation goals, friluftsliv has been pushed to be involved within the regional development and spatial planning process in regions. READ MORE

 3. 3. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Tenje Persson; [2019]
  Keywords : regional planering; mellankommunal planering; kommun; region; lagen om regional planering; Skåne; mellankommunala cykelvägar;

  Abstract : Sveriges planeringssystem har en stark kommunal nivå medan den regionala och nationella nivån har ett begränsat inflytande över den fysiska planeringen. Kommunerna planerar mark- och vatten inom kommungränsen. READ MORE

 4. 4. Implementering av regional utveckling : Uppsala läns ambition att skapa ekonomisk tillväxt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jim Bruylandt; [2013]
  Keywords : Regional utveckling; regionförbund; regional utvecklingsstrategi; regionalisering;

  Abstract : Den regionala nivån har med tiden blivit allt viktigare. Både EU:s insatser genom sammanhållningspolitiken och strukturfonderna har tydligt en regional utgångspunkt. Men även på nationell nivå ses den regionala nivån som allt viktigare för olika regionala utvecklingsinsatser. Samtidigt har Sverige ännu inte regionaliserats fullt ut. READ MORE