Essays about: "regionsförstoring"

Found 1 essay containing the word regionsförstoring.

  1. 1. Samplanering - hinder och möjligheter

    University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Author : Anna Hedman; [2010]
    Keywords : regional planering; regionsförstoring; Europeiska Landskapskonventionen; RUP; samverkansorgan; mellankommunal planering; planeringsstrategier;

    Abstract : I Sverige är kommunerna ansvariga för planeringen genom det kommunala planmonopolet. I och med att människor blir allt mer rörliga suddas gränserna också ut allt mer. Kommunerna tvingas ändra sina rutiner och se på exempel, för att lära sig hur planeringen över gränser går till. READ MORE