Essays about: "registrering"

Showing result 6 - 10 of 90 essays containing the word registrering.

 1. 6. Depth Estimation from Images using Dense Camera-Lidar Correspondences and Deep Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Ajinkya Khoche; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Depth estimation from 2D images is a fundamental problem in Computer Vision, and is increasingly becoming an important topic for Autonomous Driving. A lot of research is driven by innovations in Convolutional Neural Networks, which efficiently encode low as well as high level image features and are able to fuse them to find accurate pixel correspondences and learn the scale of the objects. READ MORE

 2. 7. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Emlén; [2020]
  Keywords : gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Abstract : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. READ MORE

 3. 8. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Dahlström; [2020]
  Keywords : AliveCor; KardiaMobile 1L; Katt; EKG-registrering; hjärtrytm; hjärtfrekvens;

  Abstract : I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. READ MORE

 4. 9. Biologisk bekämpning och omgivande lagar och regelverk i ekologisk humleodling

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Oliwer Levin; [2020]
  Keywords : Phorodon humuli; Humulus lupulus; humle; biologisk bekämpning; ekologisk odling; IPM;

  Abstract : Det här arbetet undersöker hur möjligheten till att implementera biologisk bekämpning i en ekologisk humleodling begränsas av rådande regelverk, samt hur en integrerad växtskydds (IPM)- strategi skulle kunna utformas. Arbetet har genomförts som en litteraturstudie i samband med djupintervju med en internationell odlare av ekologisk humle. READ MORE

 5. 10. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sanna Gustafsson; [2019]
  Keywords : kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Abstract : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. READ MORE