Essays about: "regnbädd"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word regnbädd.

 1. 1. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Åberg; [2019]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Abstract : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. READ MORE

 2. 2. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Ivic; [2019]
  Keywords : biofilter; biokol; blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; regnbädd; växtmaterial; växtbädd; etablering; infiltration;

  Abstract : Urbanization is a worldwide trend that has changed the natural water cycle. Today, storm-water in cities is considered a problem that, amongst other things, causes damage to infrastructure. READ MORE

 3. 3. Uppföljning av regnbäddar – Infiltration och växtlighet : hur ser det ut idag, skillnader och jämförelser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emilia Thuresson; [2018]
  Keywords : regnbädd; vegetation; infiltration; rain garden; filtermedia; regnbäddstyper;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Exempelstudie av regnbäddar i nordiskt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Skoglund; [2018]
  Keywords : regnbädd; hållbar dagvattenhantering; växtval; rumslig struktur; dagvatten;

  Abstract : I tider med en ökad urbanisering i kombination med ökad nederbörd till följd av klimatförändringar behövs alternativa lösningar för dagvattenhantering i våra städer. En av dessa alternativa lösningar är regnbäddar, vilket är ett relativt nytt koncept i Sverige. READ MORE

 5. 5. Grön-blå gator : en undersökande studie över möjligheterna att använda regnbäddar i gatumiljöer - med utgångspunkt i ett gestaltningsförslag för Vasagatan i Kristianstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wille Helmbold; [2016]
  Keywords : regnbäddar; biofilter; hållbar dagvattenhantering; landskapsarkitektur; rain gardens; bio-retention; sustainable stormwater management; landscape architecture;

  Abstract : I miljöer som till hög andel utgörs av hårdgjorda ytor kan regnvatten inte infiltrera ned i marken som normalt, utan stora mängder blir istället till dagvatten. Hanteringen av dagvatten sker idag generellt genom att det transporteras iväg via brunnar och underjordiska ledningar till reningsverk och recipienter utanför städerna. READ MORE