Essays about: "regulation"

Showing result 1 - 5 of 1740 essays containing the word regulation.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE

 2. 2. Peer Review in EFL Writing: Its Effect on Critical Thinking Skills and the Role of Digital Tools in Facilitating the Process

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Murtadha Al-kefagy; Cristina Nagy; [2021]
  Keywords : Key words: Peer review; Peer assessment; Writing; Critical thinking; Self-regulation; Self-monitoring; self-reflection; Evaluation; Digital tools; EFL; Upper secondary; Swedish classroom.;

  Abstract : This paper focuses on peer reviewing as part of the writing process and as a pedagogical strategy that can help students develop their writing and critical thinking skills. To do so, it examines the extent to which peer reviewing can develop English as a foreign language (EFL) students’ ability to evaluate and reflect on their writing in upper secondary school. READ MORE

 3. 3. Inclusion of Wind Turbines into Frequency Support Services : Exploring frequency stability issues and comparing regulation power market products

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Author : Oskar Andersson; [2021]
  Keywords : Frequency Containment Reserve; Frequency Restoration Reserve; Fast Frequency Restoration; Synthetic Inertia; Variable Speed Wind Turbine;

  Abstract : There is a trend in Sweden towards increasing the electricity production from renewable energy sources in the electric grid. The increased share of renewables could be seen as essential for Sweden to be able to meet the obligated climate goals. READ MORE

 4. 4. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Jacqueline Björklund; [2021]
  Keywords : Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Abstract : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. READ MORE

 5. 5. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  University essay from KTH/Proteinvetenskap

  Author : Jenny Sjöström; [2021]
  Keywords : plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Abstract : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. READ MORE