Essays about: "rehabilitation nursing"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words rehabilitation nursing.

 1. 1. THE NURSING NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN NEPAL - A CAREGIVERS PERSPECTIVE

  University essay from Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Author : Philip Sörenby Tuneld; Adam Franz-Josef Viktor Björck; [2018]
  Keywords : caregiver; nepal; nursing needs; persons with disabilities;

  Abstract : Bakgrund: Det är brist på studier av vårdgivarnas behov i södra Asien. Studien kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för personer med funktionshinder och arbetsmiljö för vårdgivarna. Syfte: Beskriva vårdgivares erfarenheter i vård av funktionshindrade. READ MORE

 2. 2. Rehabiliteringsmetoder vid höftledsdysplasi hos hund : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Michaela Hartikainen Larsson; [2018]
  Keywords : höftledsdysplasi; hund; rehabiliteringsmetoder; fysioterapi; djuromvårdnad;

  Abstract : Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt som främst drabbar stora, tunga och snabbväxande hundraser. Hundarna kan ha olika grad av höftledsdysplasi från nästan normala höftleder till grav dysplasi där skelettdelarna i leden knappt passar ihop. Det leder i många fall till artros, vilket kan ge en försämrad livskvalitet hos hunden. READ MORE

 3. 3. Hydrotherapy in canine patients

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Petra Kangas; [2016]
  Keywords : fysioterapi; rehabilitering; simning; vattentrask;

  Abstract : Hydrotherapy in canine patients is becoming increasingly more common. This literature study's objective is to gather information about this therapy method in dogs: how it works, when it is to be used, what is needed for successful aquatic therapy and how the outcome assessment can be made. 42 publications were used to gather information. READ MORE

 4. 4. How care providers work with nursing on a rehabilitation center for children with disabilities in rural Peru : An observational study

  University essay from Röda Korsets Högskola

  Author : Sofia Ström; [2016]
  Keywords : disabled child; family centered care; rehabilitation nursing; rural areas;

  Abstract : Background: In Peru it is estimated that ten percent of the population suffers from a disability. Nursing in rehabilitation setting is when the nurse aims to maximize the quality of life for a patient suffering from disability or chronic disease. Aim: The aim is to describe nursing by care providers on a rehabilitation center in rural Peru. READ MORE

 5. 5. Nursing Assistants’ Perceptions of Physical Activity and Exercise among Older People : a Phenomenographic Study

  University essay from Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Author : Rose-Marie Wilnerzon Thörn; [2014]
  Keywords : nursing assistants; perceptions; physical activity; exercise; older people 65 and over ; hemtjänstpersonal; uppfattningar; fysisk aktivitet; träning; äldre personer 65 år och äldre ;

  Abstract : Nursing assistants’, as frontline caregivers in the care of older people, have a unique opportunity to encourage physical activity and exercise in older people. Hence, the perceptions by these care providers of physical activity and exercise among older people are an essential factor. READ MORE