Essays about: "reklaminvestering"

Found 1 essay containing the word reklaminvestering.

  1. 1. Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Anna Ahlgren ; Moa Olsson; [2012]
    Keywords : Annonsering; reklaminvestering; kvalitativ metod; tryckta kommunikationskanaler;

    Abstract : Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. READ MORE