Essays about: "rekreationscykling"

Found 1 essay containing the word rekreationscykling.

  1. 1. Kattegattleden : ett gestaltningsförslag för rastplatser längs med Sveriges första nationella rekreations- och turistcykelled

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Hanna Ekenberg; Fanny Lundén; [2015]
    Keywords : rekreationscykling; cykelturism; Kattegattleden; cykelrastplats; cyklistens behov; landskapsarkitektur; gestaltning; recreational cycling; bicycle tourism; the Kattegatt Trail; rest areas for cyclists; cyclist’s needs; landscape architecture; design;

    Abstract : Rekreationscykling och cykelturism ökar i takt med ett växande intresse för hälsa, miljö och fysisk aktivitet. Cykling ligger i tiden och flera länder i Europa har de senaste åren satsat på nationella turistcykelleder. Kattegattleden kommer att bli Sveriges första nationella cykelled för turism och rekreation. READ MORE