Essays about: "rektaltermometer"

Found 4 essays containing the word rektaltermometer.

 1. 1. Kan en örontermometer användas för att mäta kroppstemperaturen hos friska katter? : en jämförande studie mellan en öron- och en rektaltermometer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Eklund; Yrla Hanström; [2020]
  Keywords : katt; kroppstemperatur; rektaltemperatur; rektaltermometer; stress; temperaturmätning; termometer; örontermometer;

  Abstract : På de flesta djursjukhus och kliniker används idag rektaltermometer för att mäta kroppstemperatur hos katter. Denna metod anses som tillförlitlig för att mäta kroppstemperatur men kan upplevas som en obehaglig och stressande metod för katten. READ MORE

 2. 2. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Keywords : häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Abstract : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. READ MORE

 3. 3. Changes in dairy cows’ temperature

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : jessica isaksson; [2017]
  Keywords : dairy cows; core body temperature; rectal temperature; skin temperature; infrared camera;

  Abstract : Lactating cows have a higher heat production due to the milk synthesis compared to dry cows. In the regulation and general advice regarding animal husbandry (SJVFS 2010:15) it is stated that animals should be kept in thermal comfort. READ MORE

 4. 4. Temperaturmätning på gris - en jämförelse mellan infrarödmätning på hud och rektaltemperatur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Hanna Axelsson Granvik; [2015]
  Keywords : svin; sugga; hudtemperatur; rektaltemperatur; IR-termometer; swine; sow; skin temperature; rectal temperature; infrared thermometer;

  Abstract : Under en tidsperiod på tretton veckor mättes temperaturen på tvåhundratjugo suggor och etthundraåttiotre smågrisar i grisningsboxar vid SLUs forskningsanläggning. Vid varje mätningstillfälle mättes rektaltemperatur samt hudtemperatur på tryne, öra, bog, länd och vulva. READ MORE