Essays about: "related literature about nutrition"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words related literature about nutrition.

 1. 1. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Keywords : metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Abstract : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. READ MORE

 2. 2. Agroecology as a social movement : a case study of the Prince George's County Food Equity Council in Maryland, United States

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Emma Tozer; [2016]
  Keywords : social movements; food policy councils; Prince George s County; Maryland; United States; agroecology; food systems; systems thinking; equity; resilience; food policy;

  Abstract : The United States has experienced a drastic change in its food system within the last century. A locally-based, self-sufficient model has been replaced by one that is characterized by a consolidation of business and farms into fewer hands; a mechanization and specialization of agriculture management; and the looming threat of urban development encroaching on farmland. READ MORE

 3. 3. Utfodringsrelaterad kolik hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Wilderoth; [2016]
  Keywords : kolik; utfodring; foder; häst; colic; abdominal disease; nutrition; horse; diet;

  Abstract : Denna litteraturstudie rör området utfodringsrelaterad kolik hos häst och inriktar sig främst på olika fodermedel och utfodringsrutiner, med syftet att göra en fördjupning kring betydelsen av dessa för uppkomst av kolik. Kolik är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar både häst och hästägare hårt. READ MORE

 4. 4. En enkätstudie om foderkunskap på ridskolor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Johansson; [2014]
  Keywords : häst; ridskolor; foder; källor; enkät; utfodring;

  Abstract : Ridskolor är en plats där många unga människor lär sig om hästar. Därför är det viktigt att det de lär sig är god hästkunskap. Syftet med denna studie var att undersöka hur de ansvariga för ridskolehästar planerar och lägger upp utfodringen, vilken information de själva hämtar och utnyttjar. En enkätundersökning genomfördes. READ MORE

 5. 5. Nässvalgsond på hund – djursjukskötarens område?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Cecilia Löjdquist; [2013]
  Keywords : nässvalgsond; näringssupport; inappatens; undernäring; hund; djuromvårdnad; djursjukskötare;

  Abstract : The aim was to identify if the veterinary nurse is as competent as the veterinaian in placing a nasoesophageal feeding tube. The aim was also to identify the complications with malnutrition and the advantage and disadvantage of the procedure. This essay is based on several interviews with both veterinary nurses and veterinaries. READ MORE