Essays about: "relationer"

Showing result 1 - 5 of 320 essays containing the word relationer.

 1. 1. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE

 2. 2. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 3. 3. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Sebastian Stotzer; [2020]
  Keywords : mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Abstract : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. READ MORE

 4. 4. Tätortsnära skog i Skellefteå : relationer mellan rekreativa faciliteter, skötsel och storlek

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thea Bergqvist; [2020]
  Keywords : tätortsnära skog; stadsnära skog; rekreation; skötsel; Skellefteå; Västerbotten;

  Abstract : Sveriges städer förtätas mer och mer vilket lätt leder till att skogsområden i staden försvinner. I detta arbete har det undersökts hur rekreativa faciliteter (något som kan underlätta avkoppling eller nöje i utemiljöer), skötsel och storlek relaterar till varandra i Skellefteås tätortsnära skogar. READ MORE

 5. 5. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ylva Gustafsson; [2020]
  Keywords : influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Abstract : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). READ MORE