Essays about: "relationship with god"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the words relationship with god.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  University essay from

  Author : Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Keywords : Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Abstract : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. READ MORE

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jessica Roos; [2019]
  Keywords : ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Abstract : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. READ MORE

 3. 3. Assessment of using liquidity index for the approximation of undrained shear strength of clay tills in Scania

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Dagnija Andreasson; [2019]
  Keywords : clay till; undrained shear strength; liquidity index; CPT; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Undrained shear strength is a crucial parameter of the clay-rich sediments commonly used in the design process of geotechnical structures and is determined by several tests. As a considerable part of these tests are cost- and time consuming, it is of interest to investigate the potential relationship with shear strength (cu) with alternative, easily measurable parameters, such as liquidity index (IL). READ MORE

 4. 4. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Annie Karlsson; [2018]
  Keywords : prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Abstract : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. READ MORE

 5. 5. INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Agnes Nilsson; Risa Larsen; [2018]
  Keywords : Communication; Cultural Competence; Interpreters; Language barriers; Nursing; Quality of care; Transcultural nursing;

  Abstract : Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. READ MORE