Essays about: "relationsmarknadsföring"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word relationsmarknadsföring.

 1. 1. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Keywords : digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. READ MORE

 2. 2. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Alice Sjölund; Tyra Tornberg; [2021]
  Keywords : fastighetsmäklare; kommunikation; konstruktionsmaterial; real estate agent; relationsmarknadsföring; service dominant logic; varumärkes-territorium; brand territory; communication; construction material; relationship marketing; service dominant logic;

  Abstract : Sverige har en väl utvecklad tradition att bygga småhus i trä och mycket resurser till detta. Trots det så är andelen flerbostadshus i trä på marknaden låg. Tidigare studier visar att konsumenterna inte har så stor kunskap om dessa bostäder i trä. READ MORE

 3. 3. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Lindell; [2020]
  Keywords : närproducerat; konsumentbeteende; livsmedelskedjan; ekologiskt; andelsjordbruk; gårdsbutiker; bondens marknad; försäljningskanaler; livsmedelskonsument; relationsmarknadsföring; local produce; consumer behaviour; food supply chain; organic; consumer supported agriculture; farm shops; farmer’s market; sales channels; food consumer; relationship marketing;

  Abstract : Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. READ MORE

 4. 4. Mellanaktörens roll för en levande landsbygd : en fallstudie av Gården Direkt

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ebba Kuylenstierna; Karin Andrén; [2019]
  Keywords : intermediary; intermediär aktör; mellanhand; marketing; marknadsföring; ; ; livsmedel; svenska livsmedel; levande landsbygd;

  Abstract : Små och medelstora svenska livsmedelsproducenter har svårt att nå ut till marknaden med sina produkter. I Sverige konkurrerar livsmedelsproducenter med livsmedelsprodukter från hela världen. Konkurrens och konsumenters val av livsmedel har skapat svårigheter med överlevnad för företag på landsbygden. READ MORE

 5. 5. We Would Love to Meet You! : A study about the impact of event marketing on customer-brand relationships

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Nikki Wanderoy Göransson; Maria E Kibtia; [2018]
  Keywords : Relationship marketing; event marketing; customers; brands; customer-brand relationships; events; emotional; affective; cognitive; Relationsmarknadsföring; eventmarknadsföring; kunder; varumärke; varumärke-kund relationer; event; affektiv; kognitiv;

  Abstract : Research questions: How can event marketing be studied as a part of relationship marketing?How can event marketing be used to strengthen customer-brand relationships? Purpose: The purpose of this thesis is to study event marketing as a part of relationship marketing, by analysing the elements of trust, commitment, brand involvement, brand emotions, brand attitudes and customer value. Method: This research was conducted using a quantitative research method, where the primary data was collected via an online-survey distributed to visitors at Chokladgästabudet at Waxholms Hotel and GastroNord, two food-related events. READ MORE