Essays about: "relativ luftfuktighet"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words relativ luftfuktighet.

 1. 1. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Kopsch; [2019]
  Keywords : relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Abstract : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. READ MORE

 2. 2. Enzymatic Modification of the Interaction Between Lignin and Recycled Cellulose Fibers

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Manfred Klug; [2019]
  Keywords : Lignin; Pulp and Paper; Recycling; Biotechnology; Enzyme technology; Laccases; Chemical Engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : The pulp and paper industry have been a growing market during the last decades. Due to higher environmental concerns among people, the recycling of papers has become an even more important part of the industry. Recycled paper fibers however are of lower quality than virgin fibers. READ MORE

 3. 3. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. READ MORE

 4. 4. Förekomst och angreppsgrad av gråmögel och ”purple spot of asparagus” i skånsk sparrisproduktion

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lotten Lundgren; [2018]
  Keywords : sparris; Asparagus officinalis; gråmögel; Botrytis cinerea; Stemphylium vesicarium; Stemphylium botryosum; integrerat växtskydd;

  Abstract : Svensk sparrisodling växer, men produktiviteten, mätt som skörden i ton per hektar, är lägre än i närliggande produktionsländer. Medelskörden i Sverige var 1,6 ton per hektar år 2016, medan Tysklands preliminära medelskörd var 5,5 ton/ha år 2017. READ MORE

 5. 5. Dissolution rates of mineral nitrogen fertilisers : effects of moisture and precipitation

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Christian Sigtryggsson; [2018]
  Keywords : hygroscopicity; deliquescence; fertilisers; calcium nitrate; ammonium nitrate; dissolution rates; rain simulation; enthalpy; precision fertilisation;

  Abstract : Hygroscopicity and deliquescence refer to the ability of a solid to absorb air moisture in which it dissolves and have long been recognised as properties having negative impacts on the product quality of explosives, pharmaceuticals, and fertilisers. Contrastingly, this thesis reconsiders and reappraises the hygroscopic effects of common mineral fertilisers, proposing hygroscopicity to beneficially enable quick dissolution under humid air conditions in absence of precipitation. READ MORE