Essays about: "relax"

Showing result 1 - 5 of 76 essays containing the word relax.

 1. 1. Reconstructing creative work due to COVID-19 : Exploring the impact of COVID-19 and the role of media for creatives newly working from home

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Author : Lucie Vanova; [2020]
  Keywords : boundary theory; covid-19; connectivity; connectedness; disconnection; creativity; creative industries; creative work; work from home;

  Abstract : The purpose of this thesis is to explore the impact of the situation imposed by the spread of COVID-19 on people working in creative industries and their creative processes, and analyse the role of media in reconstructing their work and leisure spaces at home. The research topics include handling of this change by the creatives, the role of media in reconstructing creatives' homes and the impact of this situation on their creativity. READ MORE

 2. 2. Next generation gate seating

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Hanna Petersson; Axel Hanssen Bothin; [2020]
  Keywords : Modular seating; Airports; Gate environment; Product development; Double Diamond; Technology and Engineering;

  Abstract : This project is based on product development of Green Furniture Concept’s module based seating system, Ascent, targeted towards airport environments. The project started with an open brief aimed at developing an add-on for the bench series, based on user needs. The project lasted for 20 weeks. READ MORE

 3. 3. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Sundell; [2020]
  Keywords : Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Abstract : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. READ MORE

 4. 4. Hälsoinventering av Flatcoated retrievers födda 2012 : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Halvarsson; [2020]
  Keywords : flatcoated retriever; histiocytom; cancer; sjukdomskategori;

  Abstract : Flatcoated retrievers är en ras som har visats vara predisponerad för tumörer, framförallt olika former av histiocytära nybildningar vilka är relativt ovanliga och aggressiva tumörtyper. De har dessutom kortare medellivslängd än andra raser vilket tros bero på den höga frekvensen tumör-sjukdomar. READ MORE

 5. 5. The Opportunity Cost of Households´ Recycling Efforts : The Role of Norms and Warm-Glow Motives

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Sara Andersson; [2020]
  Keywords : curbside recycling; norms; opportunity cost of time; household efforts; fastighetsnära insamling; normer; alternativkostnad av tid; hushållens börda;

  Abstract : The overall aim of this thesis is to examine households´ preferences towards relaxing the time demanding aspects of transporting sorted packaging waste. According to welfare economics, households should be willing to pay an amount equal to their reservation wage to benefit from more leisure time. However, specific types of norms, e.g. READ MORE