Essays about: "renlighet"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word renlighet.

 1. 1. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Kyrö; Julia Åstrand; [2019]
  Keywords : urban grönstruktur; urban hälsa; kvalitet; mental hälsa; fysisk hälsa;

  Abstract : Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. READ MORE

 2. 2. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE

 3. 3. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Eriksson; [2017]
  Keywords : Kalvhälsa; ; antibiotika; ; lunginflammation; ; diarré; ; nötköttsproduktion;

  Abstract : Det har blivit vanligare i Sverige att gårdar tar emot två till fyra veckor gamla mjölkraskalvar för att föda upp dem till slakt. Kalvhälsa har setts som ett problem på vissa av dessa gårdar, medan andra lyckas bättre. Kalvar är mer känsliga för stress och har inte ett fullt utvecklat immunförsvar jämfört med äldre djur. READ MORE

 4. 4. Ökad dräneringsyta på helspaltgolv med gummimatta till växande tjurar : effekt på hygien och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jonna Gertzell; [2017]
  Keywords : spaltbox; gummimatta; renlighet; hälsa;

  Abstract : Sedan år 2012 är det vid nybyggnation krav på att underlaget i helspaltgolvsboxar för nötkreatur ska vara av gummi eller annat eftergivligt material enligt djurskyddslagens tillämpningsföreskrift L 100. Vanligen används gummimattor som installeras ovanpå betongspalten för att få en mjukare, eftergivlig, yta. READ MORE

 5. 5. Juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Fanny Sjölinder; [2016]
  Keywords : juverhälsa; automatiskt mjölkningssystem; förebyggande åtgärder; udder health; automatic milking; improve;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att öka kunskapen om automatiska mjölkningssystems inverkan på juvret och juverhälsan samt identifiera möjligheter för lantbrukaren att arbeta förebyggande med juverhälsan i besättningen. Mastit, juverinflammation, är en smärtsam, kostsam och livsmedelsförstörande sjukdom. READ MORE