Essays about: "representationsteknik"

Found 4 essays containing the word representationsteknik.

 1. 1. A Cyclic Risk-Assessment Visualization of Habits in Childhood Obesity Treatment

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Timmy Nielsen; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Health care is a field of importance to individuals as well as society as a whole. As an industry devoted to improving and maintaining both the physical and psychological condition of the people, it is important that we keep it up to date with current technological advancements. READ MORE

 2. 2. 'Sorry, I didn't understand that' : A comparison of methods for intent classification for social robotics applications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mikaela Åstrand; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : An important feature in a social robot is the ability to understand natural language. One of the core components in a typical system for natural language understanding (NLU) is so called intent classification; the action of classifying user utterances based on the underlying intents of the user. READ MORE

 3. 3. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Jansson; [2019]
  Keywords : succession; växtsamhälle; planteringsmetoder; representationsteknik; ekolog; tidsaspekten; kreativ skötsel; planering;

  Abstract : Landskapsarkitekter i modern tid planerar ofta med vegetation som ett statiskt inslag i gestaltningen. Men till skillnad från andra material kommer växter att förändras i över tid. READ MORE

 4. 4. Skissmodellen för landskapsarkitekten : ett verktyg till att förutse resultatet av landskapsarkitektens idéer?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Siri Allard; [2017]
  Keywords : skissmodeller; landskapsarkitektens yrke; representationsteknik; designprocess; skala; fysiska strukturer; sociala strukturer;

  Abstract : Arbetet är gjort i syfte att förstå hur den fysiska skissmodellen kan hjälpa landskapsarkitekten att lösa ett designproblem berörande människan i förhållande till den fysiska miljön. För att svara på frågan har en litteraturstudie gjorts, där skissmodellen ställts i ljuset av landskapsarkitektens yrke och arkitektens kunskapsområden i form av ändamålsenlighet och design, samt i ljuset av sin roll som representation i designprocessen. READ MORE