Essays about: "reproduktion"

Showing result 1 - 5 of 142 essays containing the word reproduktion.

 1. 1. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Amanda Gagné; [2021]
  Keywords : Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Keywords : Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Abstract : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. READ MORE

 3. 3. Reducing waste from healthcare in a society of mass consumption : Applying PSS for personal protective equipment

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Albert Eriksson; [2021]
  Keywords : Product-service system; Design Thinking; Circularity; Personal Protective Equipment; Healthcare; Produkt service system; Design Thinking; Cirkuläritet; Personlig Skyddsutrustning; Sjukvård;

  Abstract : Background. The amount of waste generated each year is increased, research indicates that 79 % of plastic waste is dumped in landfills, 12% to incinerated and 9% of the plastics are recycled. READ MORE

 4. 4. Fatigue Testing of a Unidirectional Carbon Fiber Reinforced Polymer : Investigation of damage development using Digital Image Correlation

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner

  Author : Lars Johan Wenner Berg; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) is a material with high specific propertiesand good fatigue and vibration dampening characteristics, and can potentiallybe used instead of steel and aluminium in heavy duty vehicles. This work focuseson testing methodology and the fatigue properties of a unidirectional (UD)material in the 0° and 90°orientation, reproducing and validating the method developedby Wanner[1]. READ MORE

 5. 5. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE