Essays about: "reproduktion"

Showing result 1 - 5 of 134 essays containing the word reproduktion.

 1. 1. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 2. 2. A Mirror on the World : Roman Architecture in Tergeste in the First and Second Centuries AD and the Reproduction of Social Order and Identity

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Sofia Montaguti; [2019]
  Keywords : Architecture; Tergeste; Roman; social identity; statues; inscriptions;

  Abstract : This thesis will investigate how Roman monumental architecture in Tergeste dating to the first and second centuries AD reflected and reaffirmed the social order of the city, and how it was used in the creation and maintenance of identities. The material used will be two select structures, the basilica and theater, located in the eastern and north-eastern sections of Tergeste, respectively. READ MORE

 3. 3. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE

 4. 4. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Swahn; [2019]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Abstract : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. READ MORE

 5. 5. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Carina Tufvesson; [2019]
  Keywords : parasiter; infektion; köttkvalitet; idisslare; nötkreatur; får;

  Abstract : Arbetet illustrerar hur köttkvaliteten hos nötkreatur och får påverkas av djurens tillväxt och hur parasiterna kan störa denna. Den främsta påverkan som är återkommande i flera studier är en försämrad aptit samt en negativ effekt på tillväxten. READ MORE