Essays about: "reproduktion"

Showing result 1 - 5 of 137 essays containing the word reproduktion.

 1. 1. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Julia Carlsson; [2020]
  Keywords : ljusperiod; ljus intensitet; artificiell belysning; säsongsbunden infertilitet; laktation; grisning;

  Abstract : Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av ljusperiod eller ljusintensitet. READ MORE

 2. 2. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linus Linse; [2020]
  Keywords : lokal mat; flernivåperspektiv; hållbarhet; livsmedelsregimer;

  Abstract : Dagens livsmedelsförsörjningssystem orsakar stora ekologiska och so-cioekonomiska problem i samhällen över stora delar av världen och om-fattande förändringar är nödvändiga. Den dominerande livsmedelsregi-men i systemet består av ett globalt, industriellt jordbrukskomplex som involverar världsomspännande nätverk av produktion, distribution och konsumtion men också regler, normer och kulturell förståelse. READ MORE

 3. 3. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 4. 4. A Mirror on the World : Roman Architecture in Tergeste in the First and Second Centuries AD and the Reproduction of Social Order and Identity

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Sofia Montaguti; [2019]
  Keywords : Architecture; Tergeste; Roman; social identity; statues; inscriptions;

  Abstract : This thesis will investigate how Roman monumental architecture in Tergeste dating to the first and second centuries AD reflected and reaffirmed the social order of the city, and how it was used in the creation and maintenance of identities. The material used will be two select structures, the basilica and theater, located in the eastern and north-eastern sections of Tergeste, respectively. READ MORE

 5. 5. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Abrahamsson; [2019]
  Keywords : dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Abstract : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. READ MORE