Essays about: "reproduktionscykel"

Found 3 essays containing the word reproduktionscykel.

 1. 1. Declining abundance and shifting distribution for Antarctic krill, Euphausia superba, in the western Antarctic Peninsula

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Kerstin Holmström; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Antarctic krill, Euphausia superba, a polar ocean specialist, thrives in the Antarctic severe physical conditions. The krill life cycle consists of strategies that have enabled and supported the species’ dominance of the Antarctic Ocean. Sea Ice extent and duration creates condition that are crucial for survival of the Furcilia larvae. READ MORE

 2. 2. Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Anna Anderberg; [2016]
  Keywords : aggressivitet; hund; kastrering; reproduktionscykel; reproduktionshormoner; skendräktighet;

  Abstract : Hundars reproduktionscykel skiljer sig från andra däggdjurs. Skendräktighet är relativt vanligt hos hund och ca 40 % av alla tikar i Sverige drabbas av tydlig skendräktighet varje år. READ MORE

 3. 3. Progesterons relation till immunförsvaret och betydelse för utvecklingen av pyometra hos tik

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Henriksson; [2013]
  Keywords : progesteron; hund; löpningscykel; immunosuppression; pyometra;

  Abstract : Progesteron har många fysiologiska effekter, vilka främst syftar till bevarad dräktighet. Tikens reproduktionscykel är unik genom att hon tidvis påverkas av långvarigt höga halter progesteron även om hon inte är dräktig. READ MORE