Essays about: "reproduktionshormoner"

Found 2 essays containing the word reproduktionshormoner.

 1. 1. Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Anna Anderberg; [2016]
  Keywords : aggressivitet; hund; kastrering; reproduktionscykel; reproduktionshormoner; skendräktighet;

  Abstract : Hundars reproduktionscykel skiljer sig från andra däggdjurs. Skendräktighet är relativt vanligt hos hund och ca 40 % av alla tikar i Sverige drabbas av tydlig skendräktighet varje år. READ MORE

 2. 2. Miljökemikaliers påverkan på isbjörnars (Ursus maritimus) reproduktion och hur dessa kemikalier når djuren

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jessica Isaksson; [2015]
  Keywords : isbjörn; slädhund; reproduktion; miljökemikalier; spridning; könsmognad; könsorgan; missbildningar; polyklorerade bifenyler; organiska klorföreningar; polar bear; sledge dog; reproduction; environmental chemicals; distribution; sexual maturation; genitals; malformations; polychlorinated biphenyls; organochlorine compounds;

  Abstract : Environmental chemicals are transported to the Arctic through the air and oceans, once within the Arctic they spread through rivers, lakes and other watercourses. Polar bears and sledge dogs in-gest high concentrations of environmental chemicals since many of the chemicals are fat-soluble and their diet mainly consists of marine mammals. READ MORE