Essays about: "reptiler"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the word reptiler.

 1. 1. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Karin Jannerman; [2019]
  Keywords : fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Abstract : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. READ MORE

 2. 2. Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Kristoffer Elofsson; Lilian Eliasson; [2018]
  Keywords : reptil; ödla; orm; sköldpadda; stationärvård; djuromvårdnad;

  Abstract : I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. READ MORE

 3. 3. The impact of food enrichment on the behaviour of turtles in captivity : An observational study of McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Erika Johansson; [2017]
  Keywords : Chelodina mccordi; food enrichment; Mauremys annamensis; reptile behaviour; turtle; welfare; foderberikning; beteende hos reptiler; sköldpadda; välfärd;

  Abstract : McCord’s snake-necked turtle (Chelodina mccordi) and Vietnamese pond turtle (Mauremys annamensis) are two critically endangered species of fresh water turtles originating from Asia. The aim of this study was to evaluate how the two species of aquatic turtles responded to food enrichment, if feed enrichment could reduce the stereotypic behaviour displayed by the McCord’s Snake-necked turtles and if behavioural signs associated to good welfare increased in response to food enrichment. READ MORE

 4. 4. Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sara Nilsson; [2016]
  Keywords : ödla; orm; nutrition; omvårdnad; djursjukskötare; inappetens; anorexi;

  Abstract : Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. READ MORE

 5. 5. Palaeoenvironments of the Earliest (Middle Devonian) Tetrapod Trackways from the Holy Cross Mountains, Poland;Locomotion in a Terrestrial Setting?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Martin Qvarnström; [2015]
  Keywords : Tetrapods; palaeoenvironment; trackways; paleosols; microfacies; trace fossils; fin-limb transition; Holy Cross Mountains; Tetrapoder; palaeomiljöer; spårfossil; microfacies; fin-limb transition; Holy Cross Mountains;

  Abstract : The palaeoenvironment from which early tetrapods emerged is crucial to comprehend in order to understand the mechanisms that drove and allowed the terrestrialization of vertebrates; one of the most important evolutionary ‘events’ in the history of animals. Nevertheless, much of the terrestrialization is shrouded in obscurity, inter alia, due to scarcity of early tetrapods in the fossil record. READ MORE