Essays about: "research paper connection between"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the words research paper connection between.

 1. 1. WHAT QUALITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS MATTER MOST FOR GENERALIZED TRUST? – AN EMPIRICAL ANALYSIS

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Henry Rawlings; [2019-09-16]
  Keywords : ;

  Abstract : This study identifies a research gap in the literature surrounding the quality of public organizations and generalized trust. It finds that the existing literature focuses heavily on the importance of corruption in this context. READ MORE

 2. 2. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ekstam; [2019]
  Keywords : social hållbarhet; hälsa; Malmö; jämlikhet; stadsutveckling; sociala bestämningsfaktorer;

  Abstract : Studien undersöker Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. 2013 släpptes Malmökommissionens slutrapport med mål och åtgärdsförslag baserade på WHOs rapport Closing the gap i a generation. Den här uppsatsen handlar om jämlik hälsa kopplat till hållbar stadsutveckling och hälsans sociala bestämningsfaktorer. READ MORE

 3. 3. The yield curve and its forecasting potential : A review of empirical literature

  University essay from Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Author : Dimitrij Nakovski; Daniel Soume; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper demonstrates an overview of the empirical literature from the 1960s and onward as to why yield curve inversions are a leading recession forecasting indicator for the two to four-quarter forecasting horizon. This approach establishes a research framework within the delimitations of yield curve analysis and specifically, the effects of practical computational issues. READ MORE

 4. 4. Hedonic value of social media sharing : A quantitative study of how intentions to share affects hedonic value

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Tim Benda; John Lindblom; Viktor Olsson; [2019]
  Keywords : Hedonic value; Intention to share social media; Social presence; Easy connection; Social conversation.;

  Abstract : The purpose of the paper is to explain the relation between motivations of intention to shareon social media and hedonic value. There has been a deductive approach to the research ofthe paper. The data which have been gathered has been done in a quantitative manner, bymaking use of a survey. READ MORE

 5. 5. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE