Essays about: "research proposal"

Showing result 11 - 15 of 423 essays containing the words research proposal.

 1. 11. How will Countries like Sweden Benefit or Suffer from a Minimum Wage?

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Anton Law; Azeez Shittu; [2020]
  Keywords : Minimum Wage; Sweden; Germany; Hungary; Lithuania; Japan; Singapore; Hong Kong;

  Abstract : Recently the European Union proposed a “Fair minimum wage initiative”. The proposal is to create a common framework across the EU 28 member countries. However, the Nordic countries have rejected the proposal. We investigate this issue through a literature review. READ MORE

 2. 12. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Kåks; [2020]
  Keywords : restaurering; historisk trädgård; engelsk landskapspark; Grängshammar;

  Abstract : Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. READ MORE

 3. 13. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE

 4. 14. NEW CONCEPT OF A STROLLER CANOPY

  University essay from Jönköping University/JTH, Industridesign

  Author : Nerea Cuello; [2020]
  Keywords : User experience; Concept development; Rain cover and mesh cover; Stroller; Child; Thule; Spain;

  Abstract : This master thesis report describes the process of designing, developing and building an accessory for a stroller that protects the kid from rain and sun. The project is a collaboration with Thule Sweden AB, in Hillerstorp. READ MORE

 5. 15. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefin Vidén; Sunniva Wejlemark; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; klimatförändringar; designmetod; hållbar stadsbyggnad;

  Abstract : Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. READ MORE