Essays about: "residential garden"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words residential garden.

 1. 1. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Hansson; Hanna Agace; [2021]
  Keywords : entréträdgård; offentlig; privat; semi-offentlig; element; rumslighet;

  Abstract : Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad. READ MORE

 2. 2. Public life in Stockholm suburban centres during the Covid-19 pandemic : Case study research of Aspudden, Bredäng and Mälarhöjden through observations and questionnaire based surveys

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Gloria Guldstrand; [2021]
  Keywords : Suburbs; Covid-19; public life;

  Abstract : This thesis studies Covid-19 influence on public life in three different Stockholm suburbs. Strategies to decrease the spread of Covid-19 have made people stay where they live and keep physical distance. Thereby more residents might spend more time in their suburban area and use the public realm differently than before. READ MORE

 3. 3. Vertal HEX : Mobility for the future vertical cityscape

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Simon Turac; [2020]
  Keywords : vertical mobility; future mobility; magnetic levitation; interior design; exterior design; vehicle design;

  Abstract : The project originated with the question "What is the future of urban mobility?" and the counterquestion "What is the future of urbanity?". To understand the future of mobility, we first need to try to understand more of the future context where it'll reside. READ MORE

 4. 4. A Cultural Landscape: Økern

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Emma Moberg; [2020]
  Keywords : Cultural landscape; transformation; oslo;

  Abstract : The project analyses a cultural landscape and depicts the layers of culture, urbanity and making in its previous alterations. The proposal considers Økern, a post-industrial area north east of Oslo, due for a large densification process, becoming part of the central city. READ MORE

 5. 5. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE