Essays about: "residents’ attitudes"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the words residents’ attitudes.

 1. 1. Blommor, bin och bostadsgårdar : en studie om attityder, kommunikation och deltagande vid etablering av ängsmark i urban miljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Naroskin Havermark; [2022]
  Keywords : biologisk mångfald; ; ; ; ; ; ; ; urban ängsmark; attityder; deltagande; kommunikation; bostadsgårdar; äng; gräsmatta;

  Abstract : Den ökande urbaniseringen kräver en mer hållbar stadsutveckling. Idag växer sig städerna större och kräver mer mark i anspråk, vilket utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Keywords : Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Abstract : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. READ MORE

 3. 3. Is Densification Socially Sustainable? : A Case Study of Residents’ Responses to Densification in Umeå Municipality

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Author : Caroline Rapp; [2022]
  Keywords : densification; social sustainability; population growth; residents’ response; residents’ emotions; spatial planning;

  Abstract : In recent years, sustainability has gained importance across the world. However, the social aspect of the concept has been explored the least. A trend leads towards cities targeting population growth. Densification is often seen as a tool to accommodate for a growing population in a rather sustainable way. READ MORE

 4. 4. Planning an academic cluster to achieve social inclusion – is it possible? : An exploration about young residents’ perceptions of Paris-Saclay, France

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Claire Marie Valérie Bach; [2022]
  Keywords : mega project; academic cluster; young population; inclusion; local connection; co-presence; megaprojekt; akademiskt kluster; ung befolkning; inkludering; lokal anslutning; samvaro;

  Abstract : The development of a mega project in relation with its local proximity is a major challenge in urban planning. This study explores young residents’ perceptions of Paris-Saclay, France, an academic mega cluster in the south of Paris. READ MORE

 5. 5. “Stop the ferry” : A Qualitative Study on Residents’ Attitudes During The COVID-19 Pandemic

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Linnéa Ahlin; [2022]
  Keywords : COVID-19 Pandemic; Domestic Tourism; Gotland; Islanders; Social Exchange Theory; Perceptions; Impacts.;

  Abstract : A contagious virus appeared in late 2019 and later led to the COVID-19 pandemic being declared in March 2020. The pandemic has since seen detrimental socioeconomic effects worldwide which led to a halt in the global tourism industries. Sweden has used a different and criticized approach to combating the pandemic compared to other countries. READ MORE