Essays about: "resilient design"

Showing result 1 - 5 of 65 essays containing the words resilient design.

 1. 1. Bridging Cognitive and Emotional Learning : Didactical Contributions of Constructive Journalism to Climate Change Education

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Juliane Höhle; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Climate Change Education; Didactical Intervention; Constructive Journalism; Cognitive Learning; Emotional Learning;

  Abstract : To fight climate change, people need to change their behaviours towards emitting fewer greenhouse gases and build a system that is resilient towards the future shocks that climate change will create. Education can be seen as a key factor in behaviour change. READ MORE

 2. 2. Civic Food : Designing for Food Citizenship in a Food System Characterized by Mutualistic Resilience

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Lukas Flynn; [2020]
  Keywords : transition design; design; systems oriented design; interaction design; design; sustainability; design for sustainability transitions; urban farming; food systems; local food; speculative; service design;

  Abstract : This thesis explored design’s role in transitioning the Swedish food system to one that is more resilient to the shocks caused by climate change and in the context of the project duration, COVID-19. The project’s central question was: What does food citizenship look like in a resilient food system, and what design process is necessary to facilitate such a solution? The project collaborated with a local food ecosystem startup, Harvest, which has the mission to improve the local food supply chain so everyone can eat deliciously and sustainability. READ MORE

 3. 3. Water Sensitive Urban Design (WSUD) as a climate adaptation strategy

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Andrea Fumero; [2020]
  Keywords : Water Sensitive Urban Design; Flooding; Resilience; Climate adaptation; Rotterdam; Copenhagen; Malmö; PHVision;

  Abstract : “Global floods and extreme rainfall events have surged by more than 50% in the past decade and recent studies show that they are occurring four times higher than in 1980” (Neslen, 2018). At the same time, the urban population is rising. READ MORE

 4. 4. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Åshage; [2020]
  Keywords : hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Abstract : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. READ MORE

 5. 5. Utforskandet av dynamisk vegetationsdesign : koncept och gestaltningslösningar för långsiktigt hållbara vegetationssystem med Kungsgatan i Malmö som utgångspunkt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2020]
  Keywords : dynamisk; vegetationsdesign; vegetationssystem; artrikedom; strukturrikedom; esplanad; trädallé; skissprocess; utforskande;

  Abstract : För människan har träd varit betydelsefulla sedan urminnes tider. De svarar för otaliga ekosystemtjänster och kan vara direkt identitetsskapande för en plats. Ofta är det stora och ålderstigna träd som värdesätts högst. En pampig trädallé i landskapet vittnar om storhet och makt. READ MORE