Essays about: "resistens"

Showing result 1 - 5 of 145 essays containing the word resistens.

 1. 1. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karin Klensmeden; [2020]
  Keywords : blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Abstract : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. READ MORE

 2. 2. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 3. 3. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 4. 4. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Abstract : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. READ MORE

 5. 5. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isabella Karlsson; [2019]
  Keywords : häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Abstract : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. READ MORE