Essays about: "resistensutveckling"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word resistensutveckling.

 1. 1. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Wilén; [2021]
  Keywords : antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Abstract : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. READ MORE

 2. 2. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Lejon Flodin; [2021]
  Keywords : GBS; Camelus dromedarius; tetracycline resistance; mastitis; milk; pastoralist;

  Abstract : Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. READ MORE

 3. 3. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Svensson; [2021]
  Keywords : Giardia; hund; behandling; fenbendazol; metronidazol;

  Abstract : Giardia duodenalis är en flagellat som koloniserar främre tunntarmen och det är en vanlig parasit hos hundar över hela världen. Symptombilden vid giardiainfektion varierar då patogenesen för giardiasis är multifaktoriell och beror på faktorer hos både värddjuret och parasiten. G. READ MORE

 4. 4. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marie Björs; [2020]
  Keywords : ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Abstract : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. READ MORE

 5. 5. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Ernback; [2020]
  Keywords : häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. READ MORE