Essays about: "resning"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word resning.

 1. 1. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Snygg; [2022]
  Keywords : Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Abstract : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. READ MORE

 2. 2. Implementation of a tool for equipment supply planning : Creation and implementation of an Excel tool to improve the efficiency of the planning of supply for equipment in the structural work phase of apartment buildings projects

  University essay from KTH/Byggteknik och design

  Author : Théo Besch; [2021]
  Keywords : Construction; Appartment buildings; Equipment supply; Visual Basic for Applications; Planning; Byggprocess; Flerbostadshus; Utrustningsförsörjning; Visual Basic for Applications; Planering;

  Abstract : Supply planning is one of the key steps in an apartment building constructionproject, due to the repetitive nature of these projects where the constructionpace therefore has a crucial importance. However, if the working forceplanning and the materials planning are often acknowledged as important,the equipment supply planning can happen to be considered as secondary. READ MORE

 3. 3. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE

 4. 4. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvak med justerbart tak efter allmän anestesi : en pilotstudie med sex shetlandsponnyer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andrea Lansburgh; Jessica Andersson; [2020]
  Keywords : uppvakningskvalitet; assisterat uppvak; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns idag ett antal olika metoder för assisterat uppvak efter allmän anestesi av häst. Behovet att utveckla och undersöka nya metoder är stort, då uppvaket anses vara en kritisk period där många skador och dödsfall inträffar. Frakturer och myopatier står för en tredjedel av de fatala, postoperativa komplikationerna. READ MORE

 5. 5. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE