Essays about: "restaurang"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word restaurang.

 1. 1. Lifecycle greenhouse gas & water resource inventory modelling for Swedish small and medium enterprises

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Yat Yin Lai; [2020]
  Keywords : SME; GHG emissions; scope; water resource utilization; lifecycle; sustainability reporting;

  Abstract : Traditionally, environmental related work is not commonly practised by the Swedish small and medium enterprises (SME). This can be attributed to the non-inclusive Swedish sustainability reporting legislation, which is primarily targeted at the large corporations, but also due to shortage of resources, demands, prioritization and competences in the SME. READ MORE

 2. 2. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Keywords : nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Abstract : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. READ MORE

 3. 3. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anja Henningsson; [2019]
  Keywords : hotell och restaurang; sittplatser; uteservering; kvalitetskriterier; skydd; komfort; njutning; vistelseytor; offentlig miljö; grönska;

  Abstract : Hotell och restauranger behöver en inbjudande miljö som för att locka och få sina gäster att trivas, stanna och återkomma. (Bitner 1990; Ryu & Han 2010) Hotell och restaurangers utemiljö är en av de vistelseytorna som kan vara med och bidra till människors välbefinnande oavsett om den ligger i staden eller på landsbygden. READ MORE

 4. 4. Towards Understanding the “User of the Future”

  University essay from KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Ramon Andres Amezcua Hidalgo; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : A fast-moving technological landscape is driving companies of today to constantly search for the solutions of tomorrow. As a result, companies are constantly searching for the next big thing and speculating on possible futures. READ MORE

 5. 5. Community Center in Gnesta

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Lovisa Kumlien; [2019]
  Keywords : medborgarhus; medborgare; publikt rum; offentliga rummet;

  Abstract : The assignment was to create a Community Center in Gnesta which would include auditoriums, library, hostel, restaurant, offices for the municipality and a room for wedding-cermonies. The site is centrally located next to trainstation, main streets, Gnesta square and is part of a new quarter planned for housing. .. READ MORE