Essays about: "restorativ"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word restorativ.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Hampus Härstedt; [2020]
  Keywords : virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Abstract : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. READ MORE

 3. 3. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nora Dakic; [2020]
  Keywords : restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Abstract : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. READ MORE

 4. 4. Rum för andrum

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Stéphanie Damjanovic; [2020]
  Keywords : återhämtning; stress; mental utmattning; psykisk ohälsa; restorativ miljö natur; recovery; stress; mental fatigue; mental illness; restorative environment and nature;

  Abstract : I en allt mer stressad värld minskar tid och rum för mental återhämtning, vilket skapar ett ohälsosamt samhälle. Stress och mental utmattning är tyvärr ett allvarligt problem då pressen på människan fortsätter att öka. READ MORE

 5. 5. Vegetation genom årstiderna och dess inverkan på människans välmående

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Louise Stenström; [2020]
  Keywords : årstider; vegetation; välmående; hälsa; blommor; färger; lövfällande växter; städsegrönt; rumslighet;

  Abstract : De positiva hälsoeffekterna som gröna områden har på människan har utforskats i flera studier. Det är dock få som har studerat hur vegetationsdynamik över året och genom olika årstider påverkar hälsan. READ MORE