Essays about: "restorative environments"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words restorative environments.

 1. 1. Grönskans betydelse för mental hälsa : restorativa tillägg i urban miljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Erik Borén; Tove Johansson; [2019]
  Keywords : mental hälsa; urban miljö; grönska; förtätning; restorativa tillägg;

  Abstract : I och med dagens globala befolkningsökning ser vi en kraftig urbanisering. Urbaniseringen skapar ett ökat tryck på städernas ytor, ofta med bostadsbrist som följd. För att mätta bostadsbristen sker i många fall förtätning, inte sällan på bekostnad av grönytor. READ MORE

 2. 2. Virtual reality and restorative environments

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Jonatan Holmgren; [2019]
  Keywords : VR; Restorative environment; Nature;

  Abstract : The technology Virtual Reality (VR) is being used in many different aspects and techniques, it is a method to visualize a virtual world which a user can immerse themselves in. The following study covers the process of creating and testing a simulated restorative environment in VR. READ MORE

 3. 3. Green spaces in urban environments as a human restoration resource

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bärg; [2019]
  Keywords : restorative environments; pocket parks; green environments; urban environments; Attention Restoration Theory; Stress Recovery Theory; Prospect and Refuge; Arousal theory; territoriality; personal space;

  Abstract : Densification in cities around the world is a trend and the amount of people who is suffering from stress is increasing. It is well known that green environments are good for our health and that they can help to reduce stress. READ MORE

 4. 4. Sensing Tranquility. Spaces for Tranquility - an Atmospheric approach

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Maria Fernanda Jaraba Molt; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis attempts to introduce tranquility as a spatial concept and to develop first hypotheses into its application within Urban Studies by the application of an experiential theoretical and methodological framework. In order to comply with this objective, three existing fields of research (Restorative Environments, Calm Technology, Stillness) are presented as orientating spatial notions that are akin to tranquility. READ MORE

 5. 5. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2018]
  Keywords : materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Abstract : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. READ MORE