Essays about: "retarderingsmedel"

Found 2 essays containing the word retarderingsmedel.

 1. 1. Alternativ till kemisk tillväxtreglering : inom kommersiell prydnadsväxtodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredric Hedlund; [2017]
  Keywords : tillväxtreglering; retarderingsmedel; sträckningstillväxt; DROP; DIF; torkstress; kortdagsbehandling;

  Abstract : Prydnadsväxtodlingen har länge präglats av ett omfattande bruk av kemiska substanser för växtskydd samt för att styra och kontrollera önskvärda morfologiska egenskaper hos växter. Trots långvarigt och utbrett förädlingsarbete med syfte att skapa mer kompaktväxande sorter, används ännu kemiska retarderingsmedel inom branschen. READ MORE

 2. 2. Påverkan på morfologi hos prydnadsväxten Calibrachoa som resultat av belysning underifrån med olika våglängder av ljus

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Olle Lind; [2012]
  Keywords : belysning; end-of-day response; krukväxter; LED; monokromatiskt ljus; prydnadsväxter; retardering; växthus;

  Abstract : I detta försök har Calibrachoa ’Callie Bright Red’ odlats i 9 olika behandlingar av LED-belysning underifrån. Samtliga behandlingar utfördes i växthuskammare med ett tredelat dygn på 8 timmar naturligt dagsljus, 8 timmar endast LED-belysning och 8 timmar mörker. READ MORE