Essays about: "revisor"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word revisor.

 1. 1. Receipt Scanning Using Deep Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gustaf Gunér; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Employees often make purchases on behalf of the companies that they are working for. These purchases must be reported manually, either by the employees themselves or by sending the receipts to the company‘s accountant. In both cases, parts of the receipts are transcribed manually. READ MORE

 2. 2. Varför skjuter lantbrukare upp sina generationsskiften? : en kvalitativ intervju med lantbrukare om deras tankar kring ett sent generationsskifte

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Ramgren; Daniel Karlsson; [2020]
  Keywords : ägarskifte; generationsskifte; lantbruket; överlåtare; övertagare; generationer; revisor; change of ownership; generational change; agriculture; transferor; transfer; generations; auditor;

  Abstract : År 2016 var 34% av alla lantbrukare över 65 år. Att en yrkeskår blir äldre och äldre medför en del problem, men att 1/3 är över pensionsålder i Sverige kan vara en tickande bomb. READ MORE

 3. 3. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
  Keywords : lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

  Abstract : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. READ MORE

 4. 4. The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Gazmend Uka; Julia Lundin; [2018]
  Keywords : Tax evasion; Accountant; Auditor; Skatteplanering; Skatteflykt; Revisor;

  Abstract : For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. READ MORE

 5. 5. Kan artificiell intelligens ersätta den framtida revisorn? : en studie om hur digitaliseringens effekter kan tänkas påverka revisorns roll

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Josephine Krämbring; Tuulia Kähkönen; [2018]
  Keywords : Framtidens revisorer; digitaliseringen; förändringar; mänsklig intuition;

  Abstract : Digitaliseringen är den största nutida förändringskraft som sker inom revisionsbranschen. Samtidigt som det ställs nya krav på revisionsbranschen finns det också indikationer på att rollen som revisor står inför stora förändringar. READ MORE