Essays about: "right to the city"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the words right to the city.

 1. 1. Perceived Residential Environment Quality in Relation to Gender; An Exploratory Study in Lindängen, Malmö

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Elahe Shams; [2020]
  Keywords : Perceived residential environment quality; Gender and right to the city; Everyday life of women; Lindängen;

  Abstract : This master’s thesis deals with some concepts and theories related to public space and everyday life and points to how neglecting women’s needs and preferences in public spaces can lead to the formation of gendered urban spaces which prevent women from earning their right to the city. Concepts such as quality of life, quality of place, living environment, residential perception and satisfaction, and place attachment overlap and have many interrelations. READ MORE

 2. 2. The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Georgios Efthymiou; [2020]
  Keywords : geography; GIS; cycling routes; bicycle; city; Karditsa; T.P.S; questionnaire; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS The need for alternative means of transport is highlighted by many studies. This need can be satisfied by prioritizing the use of bicycles over the use of mechanical vehicles in daily mobility needs in a city. READ MORE

 3. 3. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Wiman; [2020]
  Keywords : artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Abstract : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. READ MORE

 4. 4. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Daniel Isgren; [2020]
  Keywords : sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Abstract : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). READ MORE

 5. 5. The right to the city in post-apartheid South Africa: Abahlali baseMjondolo’s struggle for land, housing and dignity

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Simon Johansson; [2019-10-01]
  Keywords : Abahlali baseMjondolo; the right to the city; citizenship; collective memory; dignity;

  Abstract : Fifty percent of the world’s population live in cities today, but predictions of the sustained urbanization trend estimates that this number will increase to seventy percent by 2050. Meanwhile, the consequences of the urban divide and the demarcations between people in the increasingly fragmented societies could be demonstrated in the case of South Africa. READ MORE