Essays about: "riktlinjer"

Showing result 1 - 5 of 567 essays containing the word riktlinjer.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  University essay from Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Author : Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Keywords : Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Abstract : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. READ MORE

 3. 3. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 4. 4. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  University essay from KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Author : Linnéa Lundström; [2019]
  Keywords : Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Abstract : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. READ MORE

 5. 5. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Moa Gunnarsson; [2019]
  Keywords : business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Abstract : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. READ MORE