Essays about: "riktlinjer"

Showing result 1 - 5 of 551 essays containing the word riktlinjer.

 1. 1. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 2. 2. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  University essay from KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Author : Linnéa Lundström; [2019]
  Keywords : Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Abstract : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. READ MORE

 3. 3. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Moa Gunnarsson; [2019]
  Keywords : business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Abstract : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. READ MORE

 4. 4. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Molly Algeborg Taipale; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; förtätning; gröna tak; takpark; artrikedom;

  Abstract : På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. READ MORE

 5. 5. Codeswitching in the Swedish EFL classroom : A comparative study of teachers’ views and practices regarding first language use and related guidelines

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Rickard Nilsson; [2019]
  Keywords : codeswitching; EFL classroom; teachers’ beliefs; teachers’ practices; national guidelines; kodbyte; engelskundervisning; lärares tro; lärares bruk; nationella styrdokument;

  Abstract : In this qualitative case study, the beliefs and practices regarding codeswitching in the EFL classroom are compared between selected teachers of English in upper-secondary and compulsory school (school years 7-9) from Sweden. Through semi-structured interview questions, the data were collected from six teachers from each of the respective levels of education. READ MORE