Essays about: "rising sea level"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words rising sea level.

 1. 1. Urban infrastructure inundation risk from permanent sea-level rise scenarios in London (UK), Bangkok (Thailand) and Mumbai (India): A comparative analysis

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Shawn Pace; [2021]
  Keywords : Geography; GIS; Climate Change; Sea-Level Rise; Urban Infrastructure; DEM; London; Mumbai; Bangkok; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Due to anthropogenically created climate change, global cities are facing inundation by rising sea levels. This study aimed to fill knowledge gaps in understanding the exposure of urban infrastructure such as roads, railways, buildings and parks to sea-level rise (SLR) scenarios, and how this would affect local populations. READ MORE

 2. 2. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Oskar Evert Johansson; [2021]
  Keywords : Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. READ MORE

 3. 3. A Closer Look at What Sweden is Doing to Achieve SDG 13

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Gustav Skoog; [2020]
  Keywords : Sustainable Development Goal 13; Sweden; Agenda 2030; Local Sustainability Planning; Hållbarhetsmål 13; Sverige; Agenda 2030; Lokal Hållbarhetsplanering;

  Abstract : Climate change and its impacts are currently affecting countries all around the world. Sweden is facing an increased risk of landslides, floods and a rising sea level that will cause major damage to infrastructure in the future. READ MORE

 4. 4. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Keywords : Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Abstract : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. READ MORE

 5. 5. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Schneider; [2020]
  Keywords : assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Abstract : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. READ MORE